Черняхівська громада

Житомирський район, Житомирська область

КУ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"

Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Черняхівської селищної ради

 

Рішення другої сесії восьмого скликання Черняхівської селищної ради "Про утворення комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування» Черняхівської селищної ради та затвердження Положення про Територіальний центр"

 

Рішення третьої сесії восьмого скликання Черняхівської селищної ради "Про затвердження Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Черняхівської селищної ради"

 

Директор – Маційчук Юлія Володимирівна

Контактний телефон: (097) 689 2190

 

Головний бухгалтер – Маліновська Ольга Василівна

Завідувач відділень соціальної допомоги вдома та денного перебування – Малашевич Ірина Іванівна

Завідувач структурного підрозділу «Ветеранський простір» - Мікушин Костянтин Борисович         

Фахівець із соціальної роботи структурного підрозділу «Ветеранський простір» - Козачок Яна Борисівна

Фахівець із соціальної роботи  відділення денного перебування -  Мішугіс Наталія Олександрівна

Соціальний працівник відділення денного перебування – Федоренко Галина Володимирівна

Соціальний працівник відділення соціальної допомоги вдома Оханська Олеся Андріївна

Соціальні робітники відділення соціальної допомоги вдома - 23 чоловіки, які надають соціальні послуги в таких населених пунктах: смт. Черняхів, смт. Головино, с. Очеретянка, с. Федорівка, с. Андріївка, с. Стирти, с. Жадьки, с. Горбулів, с. Сліпчиці, с. М.Горбаша, с. Пекарщина, с. Селянщина, с. Бежів, с. Сали, с. Славів, с. Клітище, с. Видибор, с. Ганопіль, с. Дівочки , с.Малинівка, с.Коростелівка, с.Свидя, с.Новосілки, с.Росівка, с.Вишневе.

На базі установи діє три відділення:

 • Відділення соціальної допомоги вдома
 • Відділення денного перебування
 • Структурний підрозділ «Ветеранський простір» (Ветеранський хаб)

Територіальний центр забезпечує здійснення своїми структурними підрозділами надання соціальних послуг безоплатно:

 • громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;
 • громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід  їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

 

Для надання соціальних послуг громадяни подають письмову заяву до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення Черняхівської селищної ради. До заяви обов’язково додаються такі документи (або їх скановані копії):

 • копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);
 • медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі
 • копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);
 • копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

 

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення Черняхівської селищної ради надсилає запит до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу сільської (селищної) ради за місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і до територіального органу ДФС для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби).

Після надходження відповідей на запити структурний підрозділ приймає рішення про надання або відмову в наданні соціальних послуг і надсилає такі документи Територіальному центру разом із заявою громадянина.

Після надходження зазначених документів Територіальний центр протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається відповідний наказ, та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.

Надання структурними підрозділами Територіального центру внутрішньо переміщеним особам соціальних послуг здійснюється невідкладно.

Територіальний центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей), визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 12 ( 12-2004-п ) "Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку" (Офіційний вісник України,  2004  р., N2, ст.  42; 2007 р., N37, ст. 1494) :

 • громадянам похилого віку, особи з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

 

Фото без описуВідділення соціальної допомоги вдома комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Черняхівського району (далі - відділення соціальної допомоги вдома) надає соціальні послуги за місцем проживання/перебування не менш як 80 одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової  активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:

 • похилого віку;
 • інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне  медичне  обслуговування відповідно до  Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 );
 • хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

Станом на 01.03.2024 року на облік у відділенні соціальної допомоги вдома перебуває 175 підопічних.

 

Фото без описуФото без описуФото без описуВідділення денного перебування надає такі послуги:

- денний догляд (соціальна адаптація).

Крім того, відділення денного перебування може надавати такі соціальні послуги:

- консультування;

- представництво інтересів;

- соціальна профілактика;

- посередництво (медіація);

- університет третього віку;

- лікувальна гімнастика;

- пункт прокату технічних засобів реабілітації.

Відділення денного перебування надає соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з  інвалідністю (які  досягли 18-річного віку), що частково втратили  здатність до самообслуговування, на день.

Відділення денного перебування обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних  інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.

У пункті прокату технічних засобів реабілітації надаються в тимчасове користування милиці, палиці, крісла колісні, опорно-рухові пристрої (ходунки) особам , які не отримали групу інвалідності , але мають потребу в таких засобах реабілітації .

Для отримання ТЗР надаються таки документи:

 • копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);
 • медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі.

 

Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Черняхівської селищної ради співпрацює з благодійними фондами та організаціями щодо отримання гуманітарної допомоги. Відповідну допомогу в установі можуть отримати особи, які знаходяться на обліку та особи з числа людей з інвалідністю, малозабезпечені сімї з дітьми, особи похилого віку.

Станом на 01.03.2024 року на обліку у відділенні денного перебування знаходиться 461 особа.

 

Фото без опису«Ветеранський простір» (Ветеранський хаб) (селище Черняхів, майдан Рад, 1, каб. №10) надає такі послуги:

 • психологічна підтримка;
 • надання правової допомоги;
 • проведення заходів для підвищення професійного рівня, профорієнтації.

Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги соціальної адаптації, передбачають:

 •  допомогу в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення;
 • Залучення отримувачів соціальної послуги до вирішення власних проблем;
 • Складання плану виходу із складної життєвої ситуації та допомога у його реалізації;
 • Надання інформації з питань соціального захисту населення;
 • Надання психологічної допомоги;
 • Корекцію психологічного стану та поведінки в повсякденному житті;
 • Навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції;
 • Участь в організації та діяльності груп самодопомоги;
 • Допомогу в зміцненні/відновленні родинних і суспільно–корисних зв’язків;
 • Сприяння зайнятості;
 • Сприяння в отриманні інших соціальних послуг і консультацій фахівців, відповідно до виявлених потреб.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь