Черняхівська громада

Житомирський район, Житомирська область

КП "Головине-Добробут"

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), станом на 31.05.2021 зареєстровано за адресою: 12325, Житомирська область, Черняхівський район, смт Головине, вулиця Шевченка, будинок 2.

 

КП "ГОЛОВИНЕ-ДОБРОБУТ" має такі види діяльності (станом на 31.05.2021) :

  • Збирання безпечних відходів,
  • Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря,
  • Забір, очищення та постачання води,
  • Інша діяльність щодо поводження з відходами,
  • Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах,
  • Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Заява про наміри про зміну тарифів на центральне водопостачання та водовідведення КП "Головине-Добробут" (1 частина)

Заява про наміри про зміну тарифів на центральне водопостачання та водовідведення КП "Головине-Добробут" (2 частина)


Фінансові звіти про результати діяльності: 

 

Фінансова звітність КП ``Головине-Добробут`` за І квартал 2021 року

2022 рік

Фінансова звітність КП ``Головине-Добробут`` за І квартал 2022 року

Фінансова звітність КП ``Головине-Добробут`` за І півріччя 2022 року

Фінансова звітність КП ``Головине-Добробут`` за 9 місяців 2022 року

Фінансова звітність КП ``Головине-Добробут`` за 2022 рік 


2023 рік

Фінансова звітність КП ``Головине-Добробут`` за І квартал 2023 року

Фінансова звітність КП ``Головине-Добробут`` за І півріччя 2023 року

Фінансова звітність КП ``Головине-Добробут`` за 9 місяців 2023 року

Фінансова звітність КП ``Головине-Добробут`` за 2023 рік 

 


2024 рік

Фінансова звітність КП ``Головине-Добробут`` за І квартал 2024 року

 

 

 

 


Опубліковано 05.10.2023 р.

Додаток №2

до конкурсної документації

 

 Договір

на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Черняхівської селищної ради

 

             смт.Головине                                                                _____ ___________ ___ р.
 (найменування населеного пункту)

 

___виконавчий  комітет  Черняхівської  селищної  ради_____________________________  
      (найменування виконавчого органу сільської, селищної, міської ради; місцевої державної адміністрації у разі делегування повноважень відповідними радами)

в особі __селищного  голови     Ревчук  Наталії Миколаївни _____________,
                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

 

що діє  на  підставі  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 

(далі - замовник), з однієї сторони, і _Комунальне  підприємство  «Головине-Добробут» Черняхівської   селищної  ради___ЄДРПОУ 34283298
               (найменування суб'єкта господарювання  якого визначено виконавцем послуг)
в особі ____в.о.директора__Краснобокої  Тетяни  Миколаївни_______________________                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

 

що діє на  підставі_________________Статуту____________________________________,
                                             (назва документа, дата і номер)

 

затвердженого  Рішенням 7-ої сесії Черняхівської  селищної ради VIII скликання від 16.04.2021 р. _____________________________________________________________
                                                              (найменування органу)

 

(далі -  виконавець),  з  другої сторони,  відповідно до протоколу
 

засідання конкурсної комісії  від  31.07.2023 р.  N  ___________  та
 

рішення (розпорядження) від _04.08.2023р. N __88_


______виконавчого комітету Черняхівської селищної ради___________________________
  (найменування виконавчого органу сільської, селищної, міської
                     ради; місцевої державної )

 1 Предмет договору
 

     1). Виконавець  зобов'язується  згідно  з  графіком   надавати
послуги з вивезення ТПВ побутових відходів на території

 

_Головинського,Сліпчицького та Бежівського старостинських  округів Черняхівської  селищної  територіальної  громади
                   (найменування відповідного населеного пункту чи його частини)

 

а замовник  зобов'язується  виконати  обов'язки,  передбачені  цим
договором (далі - послуги).
     2). Характеристика території _____1120 га___________________________.


                     (розміри та межі території населеного пункту)
     3). Перелік  розміщених  у  межах території об'єктів утворення побутових відходів

 

Назва об'єкта утворення побутових відходів                         

Показник

Житлові будинки

234

  Багатоквартирні житлові будинки:                               

 

 

Загальна кількість будинків

13

Будинки з п’ятьма і більше поверхами

4

Кількість будинків де створено ОСББ

4

Кількість мешканців таких  будинків

642

Місцезнаходження будинків

Розташовані на території: смт.Головине,с.Сліпчиці,с.Бежів

Характеристика  залежно від  наявності видів  благоустрою

Обладнані:

Центр. опаленням-3

Центр.водопостачанням-10

Центр.водовідведенням- 10

Центр газопостачанням- --

Кількість  одноквартирних  житлових  будинків

217

Кількість мешканців  таких  будинків

345

Характеристика  залежно  від  наявності  видів  благоустрою

Більша частина  будинків не  обладнані  центральним  водопостачанням,водовідведенням,та  центральним опаленням.

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване           

водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходизберігаються у вигрібних ямах                         

___-___абонентів  підключено  до мереж централізованого  водопостачання

Наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і       

належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для  |зберігання та збирання різних побутових відходів      

Контейнери для  збору  твердих  побутових  відходів:

0,750__м3-_40__контейнера

Характеристика під'їзних шляхів                       

__25___км.з твердим покриттям

Підприємства, установи та організаці :

 

Загальноосвітні  школи

Головинський ліцей,Бежівська ЗОШ

Вищі та середні  спец.навчальні заклади

Головинське ВПУНТ

Дошкільні  дитячі заклади

 ЗДО «ДЗВІНОЧОК», ЗДО «РОМАШКА»

Адміністративні та громадські установи і організації

3

 

Заклади торгівлі:

 

Промтоварні  заклади торгівлі

9

Продуктові заклади торгівлі

13

Ринки

 

Торгівельні точки

 

Заклади громадського харчування

3

Лікарні

Лікарська амбулаторія сімейної практики

Гаражні масиви

15

Аптека

ТОВ «Нова надія»

 

 

2 Права та обов'язки замовника і виконавця

 
      Замовник має право:


     1) вимагати від виконавця забезпечення безперервного  надання послуг  з  вивезення  ТПВ побутових  відходів  відповідно  до  графіка вивезення побутових відходів,  а  також  вимог  законодавства  про відходи,  санітарних  норм  і  правил,  Правил  надання  послуг  з вивезення побутових  відходів,  затверджених  постановою  Кабінету Міністрів  України від 10 грудня 2008 р.  N 1070 (Офіційний вісник України,  2008 р.,  N 95,  ст.  3138),  умов цього договору, актів замовника та рішень конкурсної комісії;
     2) одержувати  достовірну та своєчасну інформацію про послуги з  вивезення ТПВ побутових  відходів,  які  надаються  виконавцем  на території, визначеній цим договором;
     3) вимагати від виконавця подання до двадцятого числа місяця, що настає за звітним кварталом,  звіту про стан надання  послуг  з вивезення ТПВ побутових відходів;
     4) у разі безпідставного припинення виконавцем надання послуг з вивезення побутових відходів призначати в установленому  порядку іншого   виконавця   послуг  з  вивезення  побутових  відходів  на території, визначеній цим договором.

 
:      Замовник зобов'язується:


     1) погодити графік вивезення побутових відходів,  розроблений виконавцем відповідно до встановлених вимог;
     2) прийняти в установленому порядку рішення щодо встановлення чи коригування тарифів на послуги з вивезення ТПВ побутових відходів у розмірі  не  нижче  економічно  обґрунтованих витрат відповідно до розрахунків, поданих виконавцем;
     3) затвердити норми  надання  послуг  з  вивезення  побутових відходів, визначені в установленому порядку;
     4) забезпечувати  виконавця  інформацією  стосовно  дії актів законодавства  про управління  відходами  та  організації  надання   послуг   з вивезення   побутових  відходів,  повідомляти  його  про  зміни  у законодавстві про відходи;
     5) розглядати звернення виконавця з приводу надання послуг  з вивезення побутових відходів та виконання умов цього договору;
     6) здійснювати   відповідно   до  законодавства  контроль  за належною організацією обслуговування споживачів виконавцем;

      Виконавець має право:

 
     1) подавати  замовнику  розрахунки  економічно  обґрунтованих витрат на надання послуг з вивезення побутових відходів;
     2) розробити   норми   надання   послуг   та   подати  їх  на затвердження замовнику;
     3) повідомляти  замовника  про  неналежний   стан   проїжджої частини вулиць,  шляхів, автомобільних доріг, рух якими пов'язаний з виконанням договору;
     4) надавати замовнику пропозиції  щодо  зміни  схем  руху  тарежиму   роботи  спеціально  обладнаних  транспортних  засобів  на наявних маршрутах.

 
     Виконавець зобов'язується:


     1) укласти договори на надання послуг з  вивезення  побутових відходів  із  споживачами на території,  визначеній цим договором, відповідно до Типового договору про  надання  послуг  з  вивезення побутових  відходів,  наведеного  у  додатку  2  до Правил надання
послуг з вивезення побутових відходів;
     2) надавати послуги з вивезення побутових відходів відповідно до  вимог  законодавства  про  відходи,  санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів,  умов  цього договору,   актів   замовника,   рішень   конкурсної   комісії  та
погодженого замовником графіка надання послуг;
     3) розробити графік вивезення побутових відходів та  погодити його із замовником;
     4) надавати послуги з вивезення:
_____________ТПВ_____________________________________________________
     (твердих, великогабаритних, ремонтних  відходів,
__________________________________________________________________
        небезпечних відходів у складі побутових відходів)      згідно з графіком;
     5) перевозити побутові відходи на сміттєзвалище  Черняхівської  селищної ради, смт.Черняхів яке  знаходиться за 3 км. від центру.
      (назва об'єкта поводження з побутовими відходами, його місцезнаходження),

КП « Головине-Добробут» Черняхівської  селищної  ради.
       ( найменування суб'єкта господарювання, що здійснює експлуатацію такого об'єкта)
     6) утримувати та випускати на  маршрут  спеціально  обладнані транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані;
     7) забезпечувати  допуск  до  надання послуг працівників,  що пройшли медичний огляд в установленому порядку, та дотримання ними вимог законодавства про дорожній рух;
     8) здійснювати  надання послуг з вивезення побутових відходів за зверненням замовника у разі проведення публічних заходів;
     9) допускати представників замовника до відповідних  об'єктів під   час   здійснення  ними  контролю  за  належною  організацією обслуговування споживачів виконавцем, надавати необхідні для цього документи та інформацію;
     10) подавати  замовнику  до  20  числа  місяця,  що настає за звітним кварталом,  звіт  про  стан  надання  послуг  з  вивезення побутових відходів;
     11) у  строк,  що не перевищує 15 днів з моменту встановлення замовником чи повноваженим органом державного нагляду  (контролю) порушення   виконавцем   умов  цього  договору,  усунути  виявлені порушення та письмово повідомити про це замовника.

 
    3   Відповідальність сторін за невиконання умов договору


      За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

 
                 4  Розв'язання спорів


      Спори  за  договором  між  сторонами  розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.


                5   Форс-мажорні обставини


      Сторони  звільняються   від   відповідальності   за   цим договором   у   разі  настання  обставин  непереборної  сили  (дії надзвичайних ситуацій техногенного,  природного  або  екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.


                   6  Строк дії цього договору


     Договір   діє  з  ___________  до  __________  і  набирає чинності з дня його укладення.


     Умови зміни, розірвання, припинення дії цього договору
     1) Зміна умов договору  проводиться  у  письмовій  формі  за взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується у судовому порядку.
     2) Договір може бути достроково розірваним за згодою сторін, а  також  внаслідок односторонньої відмови від договору замовника, яка допускається у разі систематичного порушення  виконавцем  його умов  (не  менш  як  три  порушення,  встановлені  за результатами контролю,  проведеного  замовником  чи   уповноваженими   органами
державного нагляду (контролю).
     Одностороння відмова  замовника  від  договору допускається у
разі вчинення виконавцем таких порушень:

     недотримання   графіка   вивезення   побутових  відходів  (за винятком  настання  обставин  непереборної  сили),  погодженого  з органом місцевого самоврядування;
     невиконання вимог законодавства про відходи,  санітарних норм і  правил,  Правил  надання послуг з вивезення побутових відходів, актів замовника, рішень конкурсної комісії;
     залучення до  роботи  на  маршрутах  водіїв,  що  не  пройшли відповідної підготовки;
     більш як  два  випадки  порушення водіями виконавця з власної вини вимог законодавства про дорожній рух;
     незабезпечення виконавцем  належного  контролю  за  технічним станом транспортних засобів;
     набрання законної   сили   обвинувальним  вироком  суду  щодо працівника виконавця.
     3) Дія договору припиняється у разі, коли:
     закінчився строк, на який його укладено;
     виконавець протягом 30 (тридцяти) календарних днів з  моменту набрання  чинності  цим  договором не розпочав надавати послуги на всіх об'єктах утворення побутових відходів,  зазначених у пункті 3 цього договору.
     Дія договору    припиняється    також   в   інших   випадках, передбачених законом.

 

                    7  Прикінцеві положення


     Цей договір  складений  у  двох  примірниках,  які  мають однакову  юридичну силу.  Один примірник зберігається у замовника, другий - у виконавця.
     16. Усі додатки до цього договору підписуються сторонами і  є його невід'ємною частиною.

 

 

 

 

 

 ВИКОНАВЕЦЬ  

 КП «Головине-Добробут» Черняхівської с.р.                                                                          12325,смт.Головине , вул..Шевченко 2, Житомирський р-н,

Житомирська обл..  Р/р UA773052990000026008046405965

МФО 305299  в АТ КБ « Приватбанк»

Код ЄДРПОУ  34283298              

 

 

 __________Тетяна КРАСНОБОКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток
до типового індивідуального
договору про надання послуги з
управління побутовими відходами

ЗАЯВА

Ознайомившись з умовами договору про надання послуги з управління побутовими відходами, розміщеного на сайті Черняхівської селищної ради _______________________________________________________________________________,

(офіційний веб-сайт органу місцевого самоврядування або виконавця послуги)

приєднуюсь до договору про надання послуги з управління побутовими відходами                         з  КП «Головине-Добробут» Черняхівської  селищної  ради  з такими даними.

(найменування виконавця)

1. Інформація про споживача:

1) найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________;

_______________________________________________________________________________;

(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер
облікової картки платника податків для фізичних осіб*)

місцезнаходження ________________________________________;

номер телефону __________________________________________;

адреса електронної пошти _________________________________;

2) місцезнаходження приміщення споживача:

вулиця _________________________________________________;

номер будинку __________________________________________;

номер квартири (приміщення) _____________________________;

населений пункт _________________________________________;

район __________________________________________________;

область ________________________________________________;

індекс _________________________________________________;

3) кількість осіб за місцем реєстрації проживання (перебування) у квартирі (приміщенні) споживача ______________________________________________________________________.

 

_____________________
(дата)

__________________________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові
(за наявності)

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

 

 

 

 

 


Опубліковано 11.11.2022 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 690
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2022 р. №85)

ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з централізованого водопостачання та
 централізованого водовідведення

смт.Головине                                                                                                     9.11.2022 р.

    (найменування населеного пункту)

Комунальне підприємство «Головине -добробут»__________________________

                                            (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та

_______________________

                                         по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця)

в особі в.о.директора Краснобокої Тетяни Миколаївни _________________________________________________,

                                        (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) представника виконавця)

що діє на підставі _____Статуту___________________________________________,

(найменування, дата, номер документа)

(далі - виконавець), з однієї сторони, та індивідуальний споживач, який приєднався до умов цього договору згідно з пунктом 5 цього договору (далі - споживач), з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

Загальні положення

1. Цей договір є публічним договором приєднання, що укладається з метою надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (далі - послуги) індивідуальному споживачу. Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

2. Даний договір вважається укладеним через 30 днів з моменту розміщення на сайті Черняхівської селищної ради__________________________________________.

(назва офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування
та/або веб-сайту виконавця)

3. Виконавець має право змінити умови договору. У разі зміни виконавцем умов, крім зміни ціни договору, вони вступають в силу через 30 днів з моменту розміщення змінених умов на ___________сайті Черняхівської селищної ради________________________________________
(назва офіційного веб-сайту

_______________________________________________________________.

органу місцевого самоврядування  та/або веб-сайту виконавця)

4. Інформування споживача про намір зміни цін/тарифів на послуги здійснюється виконавцем відповідно до законодавства.

5. Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання (додаток до договору), сплата рахунка за надані послуги, факт отримання послуг.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь