Черняхівська громада

Житомирський район, Житомирська область

Благоустрій

Шановні мешканці Черняхівської громади!

КП "Черняхів- Добробут»  закликає Вас проводити сортування твердих побутових відходів. Для цього на території смт Черняхів встановлено окремі сітчасті контейнери для збору пластику і скла: вул. Слобідська, 2; вул. Гречка, 27; вул. Івана Франка, 40; вул. Володимирська – житлові масиви «Хлібодар» і «Меліоратор»; територія лікарні.


Рішення сесій селищної ради VIII скликання

Про внесення змін до Правил благоустрою населених пунктів Черняхівської селищної територіальної громади, затверджених  рішенням дев’ятої сесії Черняхівської  селищної ради VІІІ скликання від 11.06.2021 року

Про Програму поводження з твердими побутовими відходами на території Черняхівської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки

Про Програму благоустрою населених пунктів Черняхівської селищної територіальної громади  на 2022-2025 роки


Оприлюднено 05.10.2023 р.

Додаток №2

до конкурсної документації

 

 Договір

на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Черняхівської селищної ради

 

             смт.Головине                                                                _____ ___________ ___ р.
 (найменування населеного пункту)

 

___виконавчий  комітет  Черняхівської  селищної  ради_____________________________  
      (
найменування виконавчого органу сільської, селищної, міської ради; місцевої державної адміністрації у разі делегування повноважень відповідними радами)

в особі __селищного  голови     Ревчук  Наталії Миколаївни _____________,
                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

 

що діє  на  підставі  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
 

(далі - замовник), з однієї сторони, і _Комунальне  підприємство  «Головине-Добробут» Черняхівської   селищної  ради___ЄДРПОУ 34283298
               (найменування суб'єкта господарювання  якого визначено виконавцем послуг)
в особі ____в.о.директора__Краснобокої  Тетяни  Миколаївни_______________________                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

 

що діє на  підставі_________________Статуту____________________________________,
                                             (назва документа, дата і номер)

 

затвердженого  Рішенням 7-ої сесії Черняхівської  селищної ради VIII скликання від 16.04.2021 р. _____________________________________________________________
                                                              (найменування органу)

 

(далі -  виконавець),  з  другої сторони,  відповідно до протоколу
 

засідання конкурсної комісії  від  31.07.2023 р.  N  ___________  та
 

рішення (розпорядження) від _04.08.2023р. N __88_


______виконавчого комітету Черняхівської селищної ради___________________________
  (найменування виконавчого органу сільської, селищної, міської
                     ради; місцевої державної )

 1 Предмет договору
 

     1). Виконавець  зобов'язується  згідно  з  графіком   надавати
послуги з вивезення ТПВ побутових відходів на території

 

_Головинського,Сліпчицького та Бежівського старостинських  округів Черняхівської  селищної  територіальної  громади
                   (найменування відповідного населеного пункту чи його частини)

 

а замовник  зобов'язується  виконати  обов'язки,  передбачені  цим
договором (далі - послуги).
     2). Характеристика території _____1120 га___________________________.


                     (розміри та межі території населеного пункту)
     3). Перелік  розміщених  у  межах території об'єктів утворення побутових відходів

 

Назва об'єкта утворення побутових відходів                         

Показник

Житлові будинки

234

  Багатоквартирні житлові будинки:                               

 

 

Загальна кількість будинків

13

Будинки з п’ятьма і більше поверхами

4

Кількість будинків де створено ОСББ

4

Кількість мешканців таких  будинків

642

Місцезнаходження будинків

Розташовані на території: смт.Головине,с.Сліпчиці,с.Бежів

Характеристика  залежно від  наявності видів  благоустрою

Обладнані:

Центр. опаленням-3

Центр.водопостачанням-10

Центр.водовідведенням- 10

Центр газопостачанням- --

Кількість  одноквартирних  житлових  будинків

217

Кількість мешканців  таких  будинків

345

Характеристика  залежно  від  наявності  видів  благоустрою

Більша частина  будинків не  обладнані  центральним  водопостачанням,водовідведенням,та  центральним опаленням.

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване           

водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходизберігаються у вигрібних ямах                         

___-___абонентів  підключено  до мереж централізованого  водопостачання

Наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і       

належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для  |зберігання та збирання різних побутових відходів      

Контейнери для  збору  твердих  побутових  відходів:

0,750__м3-_40__контейнера

Характеристика під'їзних шляхів                       

__25___км.з твердим покриттям

Підприємства, установи та організаці :

 

Загальноосвітні  школи

Головинський ліцей,Бежівська ЗОШ

Вищі та середні  спец.навчальні заклади

Головинське ВПУНТ

Дошкільні  дитячі заклади

 ЗДО «ДЗВІНОЧОК», ЗДО «РОМАШКА»

Адміністративні та громадські установи і організації

3

 

Заклади торгівлі:

 

Промтоварні  заклади торгівлі

9

Продуктові заклади торгівлі

13

Ринки

 

Торгівельні точки

 

Заклади громадського харчування

3

Лікарні

Лікарська амбулаторія сімейної практики

Гаражні масиви

15

Аптека

ТОВ «Нова надія»

 

 

2 Права та обов'язки замовника і виконавця

 
      Замовник має право:


     1) вимагати від виконавця забезпечення безперервного  надання послуг  з  вивезення  ТПВ побутових  відходів  відповідно  до  графіка вивезення побутових відходів,  а  також  вимог  законодавства  про відходи,  санітарних  норм  і  правил,  Правил  надання  послуг  з вивезення побутових  відходів,  затверджених  постановою  Кабінету Міністрів  України від 10 грудня 2008 р.  N 1070 (Офіційний вісник України,  2008 р.,  N 95,  ст.  3138),  умов цього договору, актів замовника та рішень конкурсної комісії;
     2) одержувати  достовірну та своєчасну інформацію про послуги з  вивезення ТПВ побутових  відходів,  які  надаються  виконавцем  на території, визначеній цим договором;
     3) вимагати від виконавця подання до двадцятого числа місяця, що настає за звітним кварталом,  звіту про стан надання  послуг  з вивезення ТПВ побутових відходів;
     4) у разі безпідставного припинення виконавцем надання послуг з вивезення побутових відходів призначати в установленому  порядку іншого   виконавця   послуг  з  вивезення  побутових  відходів  на території, визначеній цим договором.

 
:      Замовник зобов'язується:


     1) погодити графік вивезення побутових відходів,  розроблений виконавцем відповідно до встановлених вимог;
     2) прийняти в установленому порядку рішення щодо встановлення чи коригування тарифів на послуги з вивезення ТПВ побутових відходів у розмірі  не  нижче  економічно  обґрунтованих витрат відповідно до розрахунків, поданих виконавцем;
     3) затвердити норми  надання  послуг  з  вивезення  побутових відходів, визначені в установленому порядку;
     4) забезпечувати  виконавця  інформацією  стосовно  дії актів законодавства  про управління  відходами  та  організації  надання   послуг   з вивезення   побутових  відходів,  повідомляти  його  про  зміни  у законодавстві про відходи;
     5) розглядати звернення виконавця з приводу надання послуг  з вивезення побутових відходів та виконання умов цього договору;
     6) здійснювати   відповідно   до  законодавства  контроль  за належною організацією обслуговування споживачів виконавцем;

      Виконавець має право:

 
     1) подавати  замовнику  розрахунки  економічно  обґрунтованих витрат на надання послуг з вивезення побутових відходів;
     2) розробити   норми   надання   послуг   та   подати  їх  на затвердження замовнику;
     3) повідомляти  замовника  про  неналежний   стан   проїжджої частини вулиць,  шляхів, автомобільних доріг, рух якими пов'язаний з виконанням договору;
     4) надавати замовнику пропозиції  щодо  зміни  схем  руху  тарежиму   роботи  спеціально  обладнаних  транспортних  засобів  на наявних маршрутах.

 
     Виконавець зобов'язується:


     1) укласти договори на надання послуг з  вивезення  побутових відходів  із  споживачами на території,  визначеній цим договором, відповідно до Типового договору про  надання  послуг  з  вивезення побутових  відходів,  наведеного  у  додатку  2  до Правил надання
послуг з вивезення побутових відходів;
     2) надавати послуги з вивезення побутових відходів відповідно до  вимог  законодавства  про  відходи,  санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів,  умов  цього договору,   актів   замовника,   рішень   конкурсної   комісії  та
погодженого замовником графіка надання послуг;
     3) розробити графік вивезення побутових відходів та  погодити його із замовником;
     4) надавати послуги з вивезення:
_____________ТПВ_____________________________________________________
     (твердих, великогабаритних, ремонтних  відходів,
__________________________________________________________________
        небезпечних відходів у складі побутових відходів)      згідно з графіком;
     5) перевозити побутові відходи на сміттєзвалище  Черняхівської  селищної ради, смт.Черняхів яке  знаходиться за 3 км. від центру.
      (назва об'єкта поводження з побутовими відходами, його місцезнаходження),

КП « Головине-Добробут» Черняхівської  селищної  ради.
       ( найменування суб'єкта господарювання, що здійснює експлуатацію такого об'єкта)
     6) утримувати та випускати на  маршрут  спеціально  обладнані транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані;
     7) забезпечувати  допуск  до  надання послуг працівників,  що пройшли медичний огляд в установленому порядку, та дотримання ними вимог законодавства про дорожній рух;
     8) здійснювати  надання послуг з вивезення побутових відходів за зверненням замовника у разі проведення публічних заходів;
     9) допускати представників замовника до відповідних  об'єктів під   час   здійснення  ними  контролю  за  належною  організацією обслуговування споживачів виконавцем, надавати необхідні для цього документи та інформацію;
     10) подавати  замовнику  до  20  числа  місяця,  що настає за звітним кварталом,  звіт  про  стан  надання  послуг  з  вивезення побутових відходів;
     11) у  строк,  що не перевищує 15 днів з моменту встановлення замовником чи повноваженим органом державного нагляду  (контролю) порушення   виконавцем   умов  цього  договору,  усунути  виявлені порушення та письмово повідомити про це замовника.

 
    3   Відповідальність сторін за невиконання умов договору


      За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

 
                 4  Розв'язання спорів


      Спори  за  договором  між  сторонами  розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.


                5   Форс-мажорні обставини


      Сторони  звільняються   від   відповідальності   за   цим договором   у   разі  настання  обставин  непереборної  сили  (дії надзвичайних ситуацій техногенного,  природного  або  екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.


                   6  Строк дії цього договору


     Договір   діє  з  ___________  до  __________  і  набирає чинності з дня його укладення.


     Умови зміни, розірвання, припинення дії цього договору
     1) Зміна умов договору  проводиться  у  письмовій  формі  за взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується у судовому порядку.
     2) Договір може бути достроково розірваним за згодою сторін, а  також  внаслідок односторонньої відмови від договору замовника, яка допускається у разі систематичного порушення  виконавцем  його умов  (не  менш  як  три  порушення,  встановлені  за результатами контролю,  проведеного  замовником  чи   уповноваженими   органами
державного нагляду (контролю).
     Одностороння відмова  замовника  від  договору допускається у
разі вчинення виконавцем таких порушень:

     недотримання   графіка   вивезення   побутових  відходів  (за винятком  настання  обставин  непереборної  сили),  погодженого  з органом місцевого самоврядування;
     невиконання вимог законодавства про відходи,  санітарних норм і  правил,  Правил  надання послуг з вивезення побутових відходів, актів замовника, рішень конкурсної комісії;
     залучення до  роботи  на  маршрутах  водіїв,  що  не  пройшли відповідної підготовки;
     більш як  два  випадки  порушення водіями виконавця з власної вини вимог законодавства про дорожній рух;
     незабезпечення виконавцем  належного  контролю  за  технічним станом транспортних засобів;
     набрання законної   сили   обвинувальним  вироком  суду  щодо працівника виконавця.
     3) Дія договору припиняється у разі, коли:
     закінчився строк, на який його укладено;
     виконавець протягом 30 (тридцяти) календарних днів з  моменту набрання  чинності  цим  договором не розпочав надавати послуги на всіх об'єктах утворення побутових відходів,  зазначених у пункті 3 цього договору.
     Дія договору    припиняється    також   в   інших   випадках, передбачених законом.

 

                    7  Прикінцеві положення


     Цей договір  складений  у  двох  примірниках,  які  мають однакову  юридичну силу.  Один примірник зберігається у замовника, другий - у виконавця.
     16. Усі додатки до цього договору підписуються сторонами і  є його невід'ємною частиною.

 

 

 

 

 

 ВИКОНАВЕЦЬ  

 КП «Головине-Добробут» Черняхівської с.р.                                                                          12325,смт.Головине , вул..Шевченко 2, Житомирський р-н,

Житомирська обл..  Р/р UA773052990000026008046405965

МФО 305299  в АТ КБ « Приватбанк»

Код ЄДРПОУ  34283298              

 

 

 __________Тетяна КРАСНОБОКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток
до типового індивідуального
договору про надання послуги з
управління побутовими відходами

ЗАЯВА

Ознайомившись з умовами договору про надання послуги з управління побутовими відходами, розміщеного на сайті Черняхівської селищної ради _______________________________________________________________________________,

(офіційний веб-сайт органу місцевого самоврядування або виконавця послуги)

приєднуюсь до договору про надання послуги з управління побутовими відходами                         з  КП «Головине-Добробут» Черняхівської  селищної  ради  з такими даними.

(найменування виконавця)

1. Інформація про споживача:

1) найменування/прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________;

_______________________________________________________________________________;

(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер
облікової картки платника податків для фізичних осіб*)

місцезнаходження ________________________________________;

номер телефону __________________________________________;

адреса електронної пошти _________________________________;

2) місцезнаходження приміщення споживача:

вулиця _________________________________________________;

номер будинку __________________________________________;

номер квартири (приміщення) _____________________________;

населений пункт _________________________________________;

район __________________________________________________;

область ________________________________________________;

індекс _________________________________________________;

3) кількість осіб за місцем реєстрації проживання (перебування) у квартирі (приміщенні) споживача ______________________________________________________________________.

 

_____________________
(дата)

__________________________________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові
(за наявності)

__________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

 

 

 

 

 


Дата оприлюднення: 29.12.2021 р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                                   20__ р. №

 

 

ТИПОВИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з поводження з побутовими відходами

 

 

____________________________
(найменування населеного пункту)

___ __________ 20__ р.

 

 _Комунальне підприємство «Черняхів-Добробут»
(найменування суб’єкта господарювання, що надає послуги)

в особі _в.о.директора Проценка Сергія Миколайовича,
       (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі                                    Статуту,
                                                     (назва документа, дата і номер)

затвердженого Черняхівською селищною радою,
                                                    (найменування органу)

далі - виконавець.

Загальні положення

1.Цей договір (далі - Договір) є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови надання послуг з поводження з побутовими відходами (далі - послуга) індивідуальному споживачу, який є співвласником багатоквартирного будинку, власником індивідуального (садибного) житлового будинку, (далі - споживач). Цей Договір укладається сторонами у відповідності до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України .

2. Даний договір є публічним договором приєднання, який набирає чинності через 30 днів з моменту розміщення на                                                                                                                    сайті    Черняхівської селищної ради.

      (назва офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або сайту виконавця)

3. Виконавець має право вносити зміни до договору. У разі внесення виконавцем змін до договору, такі зміни вступають в силу через 30 днів з моменту розміщення цих змін на  сайті Черняхівської селищної ради.

_______________________________________.

 (назва офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або сайту виконавця)

Інформування споживача про намір зміни ціни/тарифу на послугу здійснюється Виконавцем в порядку, затвердженому Мінрегіоном.

4. Фактом приєднання Споживача до умов Договору (акцептування Договору) є вчинення Споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти Договір, зокрема надання виконавцю підписаної Заяви-приєднання (Додаток 1 до Договору), сплата рахунку за надану послуги, факт отримання послуги.

Предмет договору

5. Виконавець зобов’язується надавати споживачу послугу відповідної якості та згідно з графіком надавати послуги з поводження з побутовими відходами, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги), на підставі розпорядження селищного голови                                                                                                                                                              Про укладання договору з переможцем конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів      №91 від 07.05.2021р.                

та відповідно до Правил благоустрою  населених пунктів Черняхівської селищної територіальної громади, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затверджених __11.06.2021р____девятою сесією восьмого скликання.

                                                         

Перелік послуг

6. Виконавець надає споживачеві послуги з поводження з твердими, великогабаритними, ремонтними і рідкими відходами.

7. Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

8. Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється споживачами та виконавцями послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

9. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються виконавцем.

Вимоги до якості послуг

10. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

Права та обов’язки споживача

11. Споживач має право на:

1) одержання своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;

2) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів. Така інформація надається засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити виконавця» цього договору або на зазначений споживачем засіб зв’язку у Додатку 1 до цього договору, у строк, визначений Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

3) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом п’яти робочих днів з моменту звернення споживача;

5) зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) неоплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності;

7) перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

9) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі.

12. Споживач зобов’язується:

1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

2) оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з побутовими відходами;

3) дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;

4) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірі, встановленому відповідно до пункту 23 цього договору;

5) письмово інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

6) забезпечити роздільне збирання побутових відходів;

7) визначати разом з виконавцем місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків, вигрібних ям;

8) обладнати контейнерні майданчики, утримувати їх у належному санітарному стані, забезпечувати освітлення в темний час доби;

9) забезпечити належне збирання та зберігання відходів, установлення необхідної кількості контейнерів для завантаження твердих, великогабаритних і ремонтних відходів з урахуванням унеможливлення їх переповнення; утримувати контейнери відповідно до вимог санітарних норм і правил;

10) обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм і правил, не допускати скидання до них інших відходів.

Права та обов’язки виконавця

13. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача обладнати контейнерні майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків та вигрібних ям;

2) вимагати від споживача своєчасно збирати та належним чином зберігати відходи, встановлювати передбачену договором кількість контейнерів з метою запобігання їх переповненню;

3) вимагати від споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

4) припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

5) вимагати від споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених виконавцем;

6) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов договору;

7) отримувати інформацію від індивідуального споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача.

14. Виконавець зобов’язується:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи та умовами договору, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

5) вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

6) самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, а також сплачувати неустойку (штраф) у розмірі, встановленому відповідно до пункту 25 цього договору;

7) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

8) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

9) інформувати споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами;

10) мати укладені договори із суб’єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та захоронення побутових відходів, та перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об’єкти поводження з побутовими відходами відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

11) забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів у разі перебування їх у власності виконавця;

12) ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

Ціна та порядок оплати послуг

15. Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:

плати за послугу, що розраховується виходячи з розміру затвердженого тарифу на послугу та обсягу надання послуг, визначених відповідно до законодавства;

плати за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України, та зазначаються у Ціні договору (Додаток 2 до договору).

16. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

Плата за послугу та за абонентське обслуговування нараховується щомісяця.

Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку за платою за абонентське обслуговування завжди збігаються з початком і закінченням календарного місяця відповідно.

17. Виконавець формує на основі норм надання послуг рахунок на оплату послуг та надає споживачеві у строк не пізніше ніж за 10 календарних днів до граничного строку внесення плати за послуги.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронному вигляді, у тому числі за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

18. Споживач здійснює оплату за цим Договором щомісяця не пізніше 20-го числа місяця, наступного за розрахунковим, що є граничним строком внесення плати за спожиту послугу.

19. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).

У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або за зазначений споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові періоди в разі її наявності, а в разі відсутності такої заборгованості в рахунок майбутніх платежів споживача починаючи з найближчих до дати здійснення платежу розрахункових періодів.

Виконавець не має права зараховувати плату за послугу в рахунок погашення пені, нарахованої споживачу без згоди споживача.

У разі коли споживач не повністю вніс плату виконавцю за розрахунковий період, а також коли виконавець здійснює зарахування переплати в рахунок заборгованості за минулі періоди або в рахунок майбутніх платежів споживача, отримані від споживача кошти зараховуються:

в першу чергу - в рахунок плати за послугу;

в другу чергу - в рахунок плати за абонентське обслуговування.

20. У разі прийняття органом місцевого самоврядування рішення про зміну тарифів на послуги виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам із зазначенням рішення відповідних органів.

У разі зміни тарифів протягом строку дії договору нові тарифи застосовуються з моменту їх введення в дію. Виконавець зобов’язаний внести відповідні зміни до умов договору.

21. Споживач не звільняється від оплати послуги, інших платежів, визначених відповідним договором про надання послуг, отриманої ним до укладення цього договору.

Відповідальність сторін за порушення договору

22. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

23. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг. Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для перевірки якості надання послуги у строк не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживача.

Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 “Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг”.

24. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості виконавець здійснює перерахунок вартості послуг у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, а також сплачує споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуги), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалась ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

Форс-мажорні обставини

25. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

26. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є документ Торгово-промислової палати або іншого компетентного органу.

Строк дії договору, порядок і умови внесення
до нього змін, продовження його дії

27. Цей договір набирає чинності з дня акцептування його споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

28. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

29. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про відмову від договору відповідно до пункту 28 цього договору;

смерті фізичної особи - споживача (виконавця);

прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи - споживача (виконавця) або визнання його банкрутом.

Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

  • взаємною згодою сторін;
  • рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною.

30. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними.

Прикінцеві положення

31. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час надання послуг, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

32. Повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, споживач надсилає виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі «Реквізити виконавця» цього договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та інформацію, що  передбачені цим договором на поштову адресу нерухомого майна споживача, або іншими засобами зв’язку, зазначеними споживачем.

Реквізити виконавця

Комунальне підприємство «Черняхів-Добробут»

 

код згідно з ЄДРПОУ 34546877

12301 смт Черняхів ,вул..Слобідська ,10.

АТ КБ ПРИВАТБАНК
МФО 305299        UA87305299
0000026004006405352

номер телефону (04134)4-85-09

адреса електронної пошти d.dobrobut@gmail.com

___________ C.М.Проценко
    (підпис)                               

 

 

Додаток 1

до Типового індивідуального договору про надання послуги з поводження з побутовими відходами

 

Заява-приєднання

 

Ознайомившись з умовами Договору про надання послуги з поводження з побутовими відходами (далі - Договір), розміщеного на _ сайті Черняхівської селищної ради.

(назва офіційного веб-сайту органу місцевого самоврядування та/або сайту виконавця послуги)

приєднуюсь до Договору про надання послуг з надання послуги з поводження з побутовими відходами з      КПЧЕРНЯХІВ-ДОБРОБУТ

                                  (назва виконавця)

з  такими нижченаведеними даними.

 

1.Інформація про споживача:

1) найменування/прізвище, ім’я по батькові __________________________

________________________________________________________________

ідентифікаційний номер (ІПН/код згідно з ЄДРПОУ) __________________

адреса __________________________________________________________

номер телефону __________________________________________________

адреса електронної пошти _________________________________________

 

2) адреса приміщення споживача:

вулиця ___________

номер будинку __________ номер квартири (приміщення) _______

населений пункт ____________________

район _____________________________

область ___________________________

індекс ____________________________;

3) кількість зареєстрованих осіб у квартирі (приміщенні) споживача ___.

 

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

 

______________
(дата)

_________________________
(особистий підпис)

______________________
(П.І.Б. Споживача)

 

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

 

 

Додаток 2  

до Типового індивідуального договору про надання послуги з поводження з побутовими відходами

Ціна договору

________________ КП ЧЕРНЯХІВ-ДОБРОБУТ____________________,

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця)

 яке діє на підставі   статуту.

 

1. Послуги з вивезення твердих відходів надаються за _____________________________________________________ схемою.

                       (контейнерною, безконтейнерною - зазначити)

2. Для вивезення твердих відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери місткістю ____ куб. метрів, що належать _______________________________________________________________.

(споживачеві, виконавцеві - зазначити)

 

3. Виконавець вивозить тверді відходи за контейнерною схемою з 8-00 до 17-00  години.

4. Для вивезення твердих відходів за безконтейнерною схемою споживач зобов’язаний з   8-00 години  виставити у місцях, погоджених з виконавцем, закриті ємкості з відходами місткістю не більш як 0,12 куб. метра.

5. Виконавець вивозить:

рідкі відходи      за заявкою споживача ,

                     (строк або за заявкою споживача - зазначити)

але не рідше ніж один раз на шість місяців;

великогабаритні і ремонтні відходи   за заявкою споживача.                                                 

6. Обсяг надання послуг розраховується Виконавцем на підставі норм надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених

 рішенням виконавчого комітету Черняхівської селищної ради№18від 22.02.2018р.

(назва, дата та номер акта про затвердження норм)

7. Згідно з рішенням органу місцевого самоврядування від 27.05.2021року № 58  тариф на послугу з поводження з 1 куб. метром (тонною) відходів становить:

Твердих:  

  • на багатоповерхові будинки__23.00 гривень за 1 людину;
  • на приватний сектор  27,50грн за 1 людину.

рідких  345,00 гривень за 1 бочку.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь