Черняхівська громада

Житомирський район, Житомирська область

Перелік адміністративних послуг

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, що надаються

відділом «Центр надання адміністративних послуг»

Черняхівської селищної ради

 

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ

 

Реєстрація місця проживання особи

•        Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

•        Постанова КМУ « Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органам реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

 

Зняття з реєстрації місця проживання особи

 

Реєстрація місця перебування особи

 

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

 

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

 

Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ****

 

Державна реєстрація народження

Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану

 

Державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя

 

Надання комплексної послуги “єМалятко”

 

Державна реєстрація зміни імені

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ

 

 

 

 

 

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

 

Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 

Скасування рішення державного реєстратора

 

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ *

 

Державна реєстрація юридичної особи (крім громадського формування)

•        Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”

 

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних - осіб  та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадських формувань)

 

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)

 

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа (крім громадського формування)

 

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)

 

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)

 

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (крім громадського формування)

 

Державна реєстрація припинення  юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

 

Державна реєстрація припинення  юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)

 

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної  особи (крім громадського формування)

 

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

 

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

 

Державна реєстрація фізичної особи - підприємця

 

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу- підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

 

 

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

 

 

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

 

 

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційні

 справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця)

 

                                      МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРА*****

 

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про основи містобудування», Закон України «Про архітектурну діяльність»,  Закон України «Про місцеве самоврядування», Земельний кодекс України, інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері містобудування та архітектури, Державні будівельні норми України.

 

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

 

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

 

Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

 

Скасування містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва за заявою замовника

 

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

 

Внесення змін до  будівельного паспорта забудови земельної ділянки

 

Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки

 

Погодження схеми розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності

 

Прийняття рішення про можливість розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності

 

Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для  провадження  підприємницької діяльності

 

Продовження  строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди для  провадження  підприємниц

 

Надання витягу з плану зонування

 

Надання кадастрової довідки з містобудівного кадастру      

 

Прийняття рішення про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

 

Прийняття рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого майна

 

Надання  довідки про адресу об’єкта нерухомого майна

 

Надання довідки, що підтверджує присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна

 

Видача довідки про перейменування вулиці        

 

Надання висновку про погодження/непогодження проекту землеустрою

 

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень.  

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

 витягу з Державного земельного кадастру про:

 • землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць;
 • обмеження у використанні земель;
 • земельну ділянку

 

•        Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

•        Закон України «Про державний земельний кадастр»

•        Земельний кодекс України

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

 • довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (те­риторії).

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

 • викопіювань з картографічної основи Державного земельно­го кадастру, кадастрової карти (плану).

 

 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

 • копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.

 

Видача довідки про:

1.наявність та розмір земельної частки (паю)

2. наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового при­значення (використання)

•        Земельний кодекс України

 

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включе­на до Державного фонду документації із землеустрою

•        Закон України “Про землеустрій”

 

Видача довідки з державної статистичної звітності про наяв­ність земель та розподіл їх за власниками земель, землекорис­тувачами, угіддями

 

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошо­ву оцінку земельної ділянки

•        Закон України “Про оцінку земель

 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

•        Закон України  «Про державний земельний кадастр»

 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права су­боренди, сервітуту, з видачею витягу

 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-те­риторіальних одиниць з видачею витягу

 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо законами та прийнятими відповідно до них нормативно-право­вими актами, з видачею витягу

 

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного зе­мельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ве­дення, з видачею витягу

 

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

•        Закон України “Про Державний земельний кадастр”

 

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

ПЕНСІЙНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ***

 

Надання довідкової інформації (номери телефонів, адреси органів Пенсійного фонду, режим роботи, порядок звернень на прийом, попередній запис на прийом тощо)

 

 

•        Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

•        Закон України «Про пенсійне забезпечення»

 

Попередній запис на прийом до керівництва територіального управління або керівників структурних підрозділів управління

 

Консультування щодо законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення

 

Приймання замовлень на видачу довідок:

 1. Про розмір пенсії;
 2. Про перебування на обліку та індивідуальних відомостей про застраховану особу ( за формами ОК5, ОК7)

 

 

Видача виготовлених довідок, індивідуальних відомостей, оригіналів трудових книжок

 

Допомога  в заповненні та прийманні анкети на виготовлення пенсійного посвідчення

 

Видача пенсійного посвідчення

 

Надання переліку документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій, допомоги на поховання.

 

Приймання документів для проведення попередньої оцінки права особи на призначення пенсії, її перерахунок

 

Приймання заяв про надання допомоги у витребуванні документів, необхідних для підтвердження страхового стажу, заробітної плати для призначення (перерахунку) пенсій

 

Приймання заяв та документів щодо:

 1. переведення виплати пенсії за новим місцем проживання;
 2. виплата пенсії за довіреністю;
 3. зміни способу виплати пенсії;
 4. поновлення виплати пенсії;
 5. перерахунку призначених пенсій;
 6. встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною;
 7. виплати недоотриманої пенсії.

 

 

Забезпечення доступу до електронних сервісів Пенсійного фонду України, надання допомоги в користуванні ни

 

* Надання послуг здійснюватиметься після заповнення вакантної посади державного реєстратора.

**Послуги пенсійного фонду надаються спеціалістами об’єднаного управління пенсійного фонду України у Житомирській області згідно  графіку прийому після підписання угоди про співробітництво.

*** Після підписання угоди про співробітництво та впровадження програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

**** Після підписання угоди про співпрацю у сфері надання адміністративних послуг з державної реєстрації актів цивільного стану.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь