Черняхівська громада

Житомирський район, Житомирська область

Інформація для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях

 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України інформує про свою роботу на сайті та офіційних сторінках у соціальних мережах і меседжерах.

Фото без опису


 

 

Роз’яснення щодо порядку витребування та отримання громадянами, які проживають на тимчасово окупованій території України, документів про реєстрацію актів цивільного стану та деяких інших документів, що стосуються їх особистих та майнових прав та інтересів, від компетентних органів іноземних держав 

 

Видача довідки, що підтверджує місцеперебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї

 


 Правовий статус тимчасово окупованої території України.

Згідно із ст.1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", тимчасово окупована територія України є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України. Датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року. Відповідно до ст. 3 Цього закону, тимчасово окупованою територією України визначається:

* сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
* внутрішні води України цих територій, внутрішні морські води і територіальне море України 
навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж 
узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на 
які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права,
 Конституції та законів України;
* надра під територіями та повітряний простір над цими територіями.

Ст. 1 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» визначає тимчасово окупованими території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль, а саме:

 • сухопутна територія та її внутрішні води у межах окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей;
 • внутрішні морські води, прилеглі до сухопутної території, визначеної пунктом 1 цієї частини;
 • надра під територіями, визначеними пунктами 1 і 2 цієї частини, та повітряний простір над цими територіями.

Межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях, визначаються Президентом України за поданням Міністерства оборони України, підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу Збройних Сил України.


 

 Порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію до Автономної Республіки Крим або м. Севастополя та виїзду з неї

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» громадяни України мають право на вільний та безперешкодний в’їзд на тимчасово окуповану територію і виїзд з неї через контрольні пункти в’їзду-виїзду за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.

В’їзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзд з неї допускаються лише за спеціальним дозволом через контрольні пункти в’їзду-виїзду. Порядок в’їзду іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї» від 16.09.2015 р. № 722, в’їзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї здійснюються через контрольні пункти:

 • іноземців та осіб без громадянства - за паспортним документом та спеціальним дозволом, виданим територіальним органом ДМС або територіальним підрозділом ДМС у Новотроїцькому чи Генічеському районі Херсонської області;

В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється через контрольні пункти за умови пред’явлення паспорта громадянина України, або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або проїзного документа дитини з дотриманням вимог, передбачених для таких осіб пунктами 3-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57.
Виїзд з тимчасово окупованої території України громадян України, які не досягли 16-річного віку, здійснюється через контрольні пункти за умови пред’явлення паспорта громадянина України, або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, або проїзного документа дитини у супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, а також в супроводі однієї із зазначених осіб, з якими вони здійснили виїзд.
В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України віком від 14 до 16 років, які навчаються в закладах освіти на території інших регіонів України, батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники яких проживають на тимчасово окупованій території України, може здійснюватися також без супроводу батьків чи одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи супроводу інших осіб, уповноважених ними, за наявності інформації про навчання цих громадян України в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
В’їзд на тимчасово окуповану територію України громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, та виїзд з тимчасово окупованої території України осіб, які виїжджали з цієї території для оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, здійснюється за умови пред’явлення довідки, виданої територіальним органом або територіальним підрозділом ДМС, за формою згідно з додатком 5.
Для в’їзду/виїзду до тимчасово окупованої території необхідний спеціальний дозвіл, який видається в разі:

 • проживання на тимчасово окупованій території України близьких родичів або членів сім’ї одного з подружжя іноземця чи особи без громадянства, що підтверджується документами, виданими уповноваженими державними органами України;
 • розташування на тимчасово окупованій території України місця поховання близьких родичів або членів сім’ї одного з подружжя іноземця чи особи без громадянства, що підтверджується відповідними документами;
 • смерті близьких родичів або членів сім’ї одного з подружжя іноземця чи особи без громадянства, що проживали на тимчасово окупованій території України, що підтверджується відповідними документами;
 • наявності права власності на об’єкти нерухомості, які розташовані на тимчасово окупованій території України;
 • необхідності здійснення дипломатичних та консульських функцій, зокрема в рамках діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, провадження своєї діяльності іншими міжнародними урядовими організаціями, міжнародними неурядовими організаціями, неурядовими організаціями інших держав та незалежними правозахисними місіями. У такому разі спеціальний дозвіл видається виключно за клопотанням або погодженням з МЗС;
 • здійснення регулярних поїздок на тимчасово окуповану територію України, пов’язаних із трудовою діяльністю працівників залізниць;
 • необхідності провадження журналістської діяльності (виключно за клопотанням або погодженням з МІП);
 • необхідності проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи задоволення релігійних потреб (виключно за клопотанням або погодженням з Мінкультури);
 • проживання на тимчасово окупованій території України на підставі посвідки на постійне проживання, виданої в установленому законодавством порядку, іноземця або особи без громадянства, місце проживання яких зареєстровано в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі;
 • необхідності взяття участі у заходах Меджлісу кримськотатарського народу.

Для отримання спеціального дозволу іноземець або особа без громадянства подає до територіального органу ДМС:

 • заяву за формою;
 • паспортний документ (після пред’явлення повертається);
 • документ, що підтверджує перебування на території України на законних підставах:
  • копії документів, що підтверджують родинні зв’язки іноземців або осіб без громадянства, а також місце проживання їх близьких родичів або членів сім’ї на тимчасово окупованій території України;
  • копію документа, що підтверджує смерть близьких родичів, які проживали на тимчасово окупованій території України;
  • документ, що підтверджує поховання близьких родичів або членів сім’ї на тимчасово окупованій території України
  • документи, що підтверджують право власності на об’єкти нерухомості, які розташовані на тимчасово окупованій території України
  • клопотання або погодження МЗС за умов, передбачених у підпункті 5 пункту 21 Порядку;
  • клопотання або погодження МІП за умов, передбачених у підпункті 7 пункту 21 Порядку;
  • клопотання або погодження Мінкультури за умов, передбачених у підпункті 8 пункту 21 Порядку;
  • посвідку на постійне проживання (після пред’явлення повертається), видану територіальним органом або підрозділом ДМС, та її копію з реєстрацією місця проживання іноземця або особи без громадянства в Автономній Республіці Крим або м. Севастополі
  • клопотання Меджлісу кримськотатарського народу за умов, передбачених у підпункті 10 пункту 21 Порядку;
  • інші документи, що можуть підтвердити мету в’їзду на тимчасово окуповану територію України
 • копію сторінки паспортного документа або документа, що посвідчує особу без громадянства, з особистими даними особи з перекладом на українську мову, засвідченим у встановленому порядку;
 • такі документи, що підтверджують мету в’їзду на тимчасово окуповану територію України;
 • три фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь