Черняхівська громада

Житомирський район, Житомирська область

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 03.08.2021 12:00
Кількість переглядів: 639

Фото без описуДата офіційного опублікування в Єдиному
Реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не
зазначається суб’єктом господарювання)
Унікальний реєстраційний номер справи
про оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)


ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Агрокомплекс «БІОЛЕНД», код згідно з ЄДРПОУ - 41345970, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Агрокомплекс «БІОЛЕНД»,
04052, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 40, нежитлові приміщення № 23 (в літ.Х), тел.
+380442392459, Генеральний директор Вигівська Юлія Іванівна.
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи –
підприємця, (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планована діяльність полягає у проведенні реконструкції існуючих будівель і споруд
під свинокомплекс з повним виробничим циклом вирощування та відгодівлі свиней.
Організація виробництва на свинокомплексі базується на замкнутому циклі
технологічно взаємопов'язаних виробництв.
Проектна потужність виробництва складає 6180 голів за рік одночасного утримання.
З них буде утримуватись 1740 свиней вагою не більше понад 30 кг та 440 свиноматок.
Технічна альтернатива 1:
Сучасна технологія промислового свинарства заснована на потоковому способі
виробництва, при якому передбачається безперервний і рівномірний випуск протягом всього
року, через певні проміжки часу, однакової кількості продукції – відгодованих поросят живою
вагою до 110 кг.
В основу організації потокової технології виробництва закладено принцип
безперервного відтворення і відгодівлі свиней.
Для кожної вікової групи свиней передбачаються окремі приміщення (ділянка),
місткість яких відповідає визначеному технологією поголів'ю і тривалості виробничого циклу з
урахуванням підготовчих робіт, що проводяться в приміщенні перед постановкою тварин.
Організація виробництва на свинокомплексі базується на замкнутому циклі
технологічно взаємопов'язаних виробництв.
Технологічна схема виробництва включає цикли відтворення поголів'я свиней та
вирощування поросят до визначеної ваги, що здійснюються у основних виробничих
підрозділах і передбачає закінчений виробничий цикл утримання тварин з безвигульною
системою - утримання свиноматок та кнурів, запліднення свиноматок, одержання приплоду та
дорощування поросят до 30 кг з послідуючим переведенням на відгодівельні майданчики.
Технічна альтернатива 2:
В якості технічної альтернативи розглядалась «канадська технологія» вирощування
свиней (з використанням підстилкового шару, який з часом доповнюється та завдяки його
компостування буде мати плюсову температуру в холодний період часу). Ця технологія
потребує більших площ для утримання того ж поголів’я і має значно менше можливостей
контролювати мікроклімат в приміщенні, тому технічна альтернатива 2 не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1
Реалізація планованої діяльності планується на орендованій земельній ділянці площею
5,8 га (кад.№ 1825687200:10:000:0083, цільове призначення - для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва), за адресою: 12312, Житомирська обл., Житомирський
р-н, с. Селець, вул. Сонячна, 2.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Агрокомплекс «БІОЛЕНД»
має договір оренди землі №45/57-18-ДО від 04.10.2018 року. Територія земельної ділянки є
найбільш оптимальною для проведення планованої діяльності, оскільки є спеціалізованою під
тваринництво за рахунок вже наявних на ній необхідних основних будівель та споруд, що
забезпечує уникнення додаткового впливу на навколишнє природне середовище під час
будівництва нових (порушення земель, знесення зелених насаджень тощо). Тому розгляд місця
провадження планованої діяльності за територіальними альтернативами є недоцільний.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає в
забезпеченні потреб населення товарною свининою, підвищенні конкурентоспроможності
вітчизняної галузі свинарства, використанні утвореного гною в якості органічного добрива
для кормових культур на полях, створенні додаткових робочих місць та збільшенні
надходжень у місцевий та державний бюджети.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

На тваринницькому свинокоплексі з вирощування і відгодівлі свиней прийнята
технологія утримання свиней з раннім відбиранням поросят і сухим типом годування, що
дозволяє значно економити енергоресурси.
Проектна потужність виробництва складає 6180 голів за рік одночасного утримання.
З них буде утримуватись 1740 свиней вагою не більше понад 30 кг та 440 свиноматок.
У приміщенні для утримання свиней встановлені системи напування і годування та
системи їх життєзабезпечення. Всі корпуси свинарників укомплектовані автоматичними
напувалками, які є надійними та гігієнічними і значно економлять воду.
Будівлі корпусів утримання тварин розділені на секції, відповідно до розміру статево-
вікової групи тварин. Кожна секція обладнана станками для утримання свиней. У приміщеннях
утримання встановлені годівниці і автопоїлки.
Для забезпечення оптимальних умов мікроклімату всі виробничі приміщення
обладнуються системами водяного опалення і автоматичної примусової припливно-витяжної
вентиляції.
Свинокомплекс включає в себе наступні будинки і споруди:
- сім паралельно розташованих будівель (свинарників), які об'єднані між собою;
- силоси для зберігання кормів;
- санпропускник;
- залізобетонне гноєсховище;
- котельня на твердому паливі;
- контрольно-пропускний пункт;
- будівлі приготування кормів.
За регламентом виконуються санітарно-ветеринарні заходи (вакцинація, імунізація,
вітамінізація поголів'я та дезінфекція приміщень утримання).
Після кожного виробничого циклу приміщення свинарників очищають, миють і
дезінфікують згідно з вимогами санітарних і ветеринарних норм.
Профілактиці зараження тварин паразитами (гельмінтозами) на свинофермі в значній
мірі сприяє застосування щілинних підлог, на яких тварини не стикаються з екскрементами, а
також організація на підприємстві репродукторів, що знижує можливість надходження
інвазованих гельмінтами тварин у виробничу зону.
Для опалювання та гарячого водопостачання адміністративних будинків свинарників
використовується котельня, яка обладнана твердопаливним котлом VetoKessel/Boiler 400
потужністю 400 кВт.
Доступ на територію корпусів утримання тварин передбачається через санпропускник.
Гній, що утворюється в процесі утримання свиней, до моменту вивозу на поля в якості
добрива, перекачується на одну лагуну об’ємом 6104 м3.
Територія свинокомплексу обгороджена по всьому периметру, освітлена, озеленена, має
санпропускник з адміністративно-побутовим корпусом, що відповідає всім санітарно-
епідеміологічним нормам.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами
щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно із
законодавством України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів екологічного
навантаження на природне середовище, санітарних нормативів, охорони праці, пожежної
безпеки, поводження з відходами тощо.
щодо територіальної альтернативи 1: Згідно технічної альтернативи 1.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається, так як відбуватиметься реконструкція існуючих будівель і споруд під
свинокомплекс, що зменшує впливи на навколишнє середовище чим під час будівництва
нового свинокомплексу особливо на земельні ресурси, атмосферне повітря, та шумове
навантаження.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається так як обраний варіант місця розміщення планованої діяльності є найбільш
ефективним з точки зору розташування транспортної інфраструктури.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за
альтернативами
щодо технічної альтернативи 1
Реалізація проєкту не потребує спеціальних еколого-інженерних заходів та захисту
територій. На стадії будівництва передбачається посилена герметизація конструкцій із
застосуванням сучасних високоефективних матеріалів.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається, тому що реалізація технічної альтернативи номер 2 потребує більших
площ для утримання того ж поголів’я і має значно менше можливостей контролювати
мікроклімат.
щодо територіальної альтернативи 1
Згідно технічної альтернативи № 1.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається. Обраний варіант місця розміщення планованої діяльності є найбільш
ефективним з точки зору розташування транспортної інфраструктури.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планованої діяльності при функціонуванні свинокомплексу
включають:
- клімат і мікроклімат – негативний вплив не передбачається;
- ґрунт – для уникнення забруднення ґрунтів при поводженні з відходами передбачена
посилена герметизація конструкцій, влаштування твердого покриття на об’єкті, укриття лагуни
спеціальним гідроізолюючим матеріалом, стійким до хімічних елементів, що містяться в
складі гною;
- геологічне середовище – вплив на геологічне середовище не передбачається;
- повітряне – помірний вплив на повітряне середовище відбувається за рахунок
викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин від силосів для зберігання корму, при
роботі вентсистем приміщень утримання тварин, гноєнакопичувача, санпропускника та
роботі котла. При цьому концентрації забруднюючих речовин в повітрі, на межі санітарно-
захисної зони не перевищують рівнів ГДК;
- водне – водокористування та водовідведення очікується в межах умов існуючого
дозволу на спеціальне водокористування.
- біорізноманіття, території та об’єкти ПЗФ – ділянка не є середовищем існування
рідкісних тварин та рослин; заповідні та природоохоронні території, пам’ятки історії,
археології та культури, захист яких необхідний у зв’язку з реалізацією проєктних рішень,
відсутні;
- навколишнє техногенне середовище – негативний вплив не передбачається;
- поводження з відходами – зберігання відходів здійснюватиметься у відповідності з
санітарними нормами і технікою безпеки та передаватимуться, відповідно до укладених
договорів, спеціалізованим організаціям. Забруднення чи засмічення земель відходами не
передбачається. Гній буде витримуватись у лагуні з подальшим вивезенням та внесенням на
поля в якості добрива;
щодо технічної альтернативи 2 не розглядається, тому що за технічними показниками
призводить до додаткових впливів на навколишнє середовище, а саме в поводженні з
земельними ресурсами та має значно менше можливостей контролювати мікроклімат в
приміщенні так як з використанням підстилкового шару, який з часом доповнюється та завдяки
його компостуванню буде мати плюсову температуру, в холодний період часу.;
щодо територіальної альтернативи 1 згідно технічної альтернативи 1. Обраний варіант
місця розміщення планованої діяльності є найбільш ефективним з точки зору розташування
транспортної інфраструктури;
щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність належить до другої категорії планованої діяльності та об’єктів, які
можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із ст.3,
частиною 3, пунктом 2 та пунктом 14 (реконструкція існуючих будівель та споруд)) Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року – «сільське
господарство, лісництво та водне господарство: потужності для вирощування свиней (1
тисяча місць і більше, для свиноматок – 500 місць і більше)».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на
довкілля та перелік держав, довкілля який може зазнати значного негативного
транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля визначається згідно ст. 6 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній
громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля
і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу
на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від
громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки
транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля,
що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її
провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також
на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з
оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а
також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок
громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не
проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається
в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації,
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-
сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу,
зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації
та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт
господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати
повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції
громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження зазначеної планованої
діяльності буде отримання дозвільних документів, які видаються органами державної влади
відповідно до вимог чинного законодавства України, а також отримання висновку з оцінки
впливу на довкілля.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації. Адреса: вул. Театральна, 17/20 м. Житомир 10014, тел./ факс (0412) 47-25-36; email:
pryroda@eprdep.zht.gov.ua. Контактна особа: Семенюк М.М.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь